Univers de copil

A+ R A-


Legea adoptiei - Capitolul IX - Dispozitii finale, tranzitorii si sanctiuni

Art. 73

(1) Oficiul ia toate masurile ce se impun, conform prevederilor Conventiei de la Haga, in vederea prevenirii castigurilor necuvenite, financiare sau de alta natura, ce ar putea fi realizate cu prilejul adoptiei si descurajarii oricaror practici contrare obiectivelor acestei conventii si prezentei legi.

(2) Oficiul stabileste o taxa unica si fixa, determinata pe baza costurilor maxime corespunzatoare tuturor serviciilor aferente indeplinirii procedurii adoptiei internationale, cu exceptia celor reglementate in legi speciale.

 

(3) Taxa prevazuta la alin. (2) este defalcata pe categorii de cheltuieli si se aproba prin hotarare a Guvernului*).

(4) Plata taxei este efectuata de catre adoptator sau familia adoptatoare prin transfer bancar catre Oficiu si autoritatea centrala ori organizatia acreditata sau autorizata din statul de domiciliu al parintilor adoptatori. Taxele percepute de Oficiu se fac venit la bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea lor.

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.436/2004 pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice si fixe aferente serviciilor efectuate de Oficiul Roman pentru Adoptii in indeplinirea procedurii de adoptie internationala pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004. Art. 74

Sunt interzise donatiile si sponsorizarile, precum si oferirea de catre adoptator sau familia adoptatoare, in nume propriu ori prin persoane interpuse, in mod direct sau indirect, de orice foloase materiale necuvenite Oficiului, directiilor implicate sau persoanelor fizice din cadrul institutiilor publice implicate in procesul de adoptie.


Art. 75

(1) Este interzisa participarea organismelor private in procedura adoptiei internationale desfasurata in Romania. Interdictia se aplica si membrilor sau personalului acestora, cu exceptia situatiei in care au calitatea de adoptator.

(2) Autoritatile romane pot colabora in ceea ce priveste adoptia internationala cu organisme private care isi desfasoara activitatea pe teritoriul statului primitor, numai daca acestea sunt acreditate de statul respectiv si autorizate conform prevederilor art. 49 alin. (3).

(3) In situatia in care se constata nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului este obligata sa solicite instantei judecatoresti dizolvarea persoanei juridice implicate.

(4) Serviciile si activitatile ce pot fi derulate de catre fundatii, asociatii sau federatii in cadrul procedurilor adoptiei nationale se stabilesc prin hotarare a Guvernului**).

**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.442/2004 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004. sociala intocmit de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul.


Art. 76

(1) Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a pretinde sau de a primi, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase materiale in scopul adoptiei copilului se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta persoanei care, fara drept, intermediaza sau inlesneste adoptarea unui copil, in scopul obtinerii de foloase materiale sau de alta natura. Art. 77

(1) Atestatul de persoana sau familie apta sa adopte, eliberat anterior intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi, este valabil pentru o perioada de un an de la data eliberarii lui.

(2) Prevederile art. 21 se aplica in mod corespunzator persoanelor sau familiilor prevazute la alin. (1).


Art. 78

(1) Cererile pentru incuviintarea adoptiei aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei legi se solutioneaza, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, la data introducerii cererii.

(2) Persoanele si familiile care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, aveau copii incredintati in vederea adoptiei, vor putea introduce cereri pentru incuviintarea adoptiei, care vor fi solutionate potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In toate celelalte cazuri, intreaga procedura a adoptiei va trebui sa se conformeze dispozitiilor prezentei legi.

(4) In scopul aplicarii dispozitiilor prezentei legi, Oficiul va renegocia acordurile bilaterale si multilaterale in domeniul adoptiei, incheiate de Romania cu alte state, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 79

In situatia copiilor cu privire la care s-au facut comunicari de catre comisiile pentru protectia copilului in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflati in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dispozitiile art. 22-29 se aplica in mod corespunzator.


Art. 80

(1) In situatia copiilor declarati judecatoreste abandonati in temeiul prevederilor Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii, directia are obligatia sa reevalueze imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie pentru acesti copii si sa intocmeasca planul individualizat de protectie.
(2) Daca planul individualizat de protectie are ca finalitate reintegrarea copilului in familie sau in familia extinsa, directia solicita instantei judecatoresti redarea exercitiului drepturilor parintesti sau, dupa caz, delegarea acestora membrilor familiei extinse unde copilul urmeaza sa fie plasat.

(3) Instanta competenta sa solutioneze cererile privind redarea sau, dupa caz, delegarea drepturilor parintesti este tribunalul de la domiciliul copilului.

(4) Judecarea cererii se face cu citarea parintilor sau, dupa caz, a membrilor familiei extinse, a directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul si cu participarea obligatorie a procurorului. Cererea va fi insotita de raportul de ancheta.


Art. 81

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 49 alin. (3), art. 73 alin. (3), art. 75 alin. (4) si art. 83*), care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 49 alin. (3), art. 73 alin. (3), art. 75 alin. (4) si art. 83 se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie**).

*) Foste art. 43 alin. (3), art. 67 alin. (3), art. 69 alin. (4) si art. 77.

**) Denumirea "Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie" a fost inlocuita cu denumirea "Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului" prin art. I pct. 1 din Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga urmatoarele acte normative:

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 9 octombrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2002, cu modificarile ulterioare;

c) Hotararea Guvernului nr. 245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 5 iunie 1997;

d) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

(4) La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga urmatoarele acte normative:

a) Legea nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 8 iulie 1993;

b) Hotararea Guvernului nr. 1.315/2000 privind unele masuri pentru protectia drepturilor copilului prin adoptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 19 decembrie 2000.


Art. 82

Autorizatiile emise de Comitetul Roman pentru Adoptii in baza Hotararii Guvernului nr. 245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie isi inceteaza valabilitatea de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Art. 83

In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi elaborate normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului***).

***) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2004.


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai noi:
Articole asemanatoare mai vechi:

Sacul amniotic si lichidul amn…

Sacul amniotic si lichidul amniotic

Sacul amniotic si lichidul amniotic Vezicula amniotica (sacul amniotic) reprezinta o alta anexa embrionara care se stabileste de timpuriu ca o capacitate ce apare in masa de celule ce alcatuieste butonul...

Epigonii de Mihai Eminescu

Epigonii de Mihai Eminescu

Epigonii de Mihai EminescuCând privesc zilele de-aur a scripturelor române,Mă cufund ca într-o mare de visări dulci şi senineŞi în jur parcă-mi colindă dulci şi mândre primăveri,Sau văd nopţi ce-ntind...

Mesaje pentru mama de 8 Martie

Mesaje pentru mama de 8 Martie

Mesaje pentru mama de 8 Martie   Mesaje pentru mama de 8 Martie, pentru cea mai draga fiinta din lume, La multi ani de Ziua Mamei!   De 8 Martie, gandul meu se indreapta...

Semetia muntelui

Semetia muntelui

Semetia muntelui In lantul Carpatilor se ridica odata, de mult, o culme pietroasa, goala, fara fir de iarba pe toata intinderea coastelor. Jur imprejur varfurile erau acoperite cu padure deasa de...

Ciupercile produs alimentar te…

Ciupercile produs alimentar terapeutic si dietetic

Ciupercile - produs alimentar, terapeutic si dietetic Ciupercile au fost utilizate in alimentatia omului din cele mai vechi timpuri, fapt consemnat, de altfel, si de filosoful Aristotel, care le considera “mancarea zeilor”.